Quý vị đang gặp khó khăn khi bảo vệ doanh nghiệp của mình trước các cuộc tấn công mạng không lường trước?
Chúng ta  có nhận thấy trong năm 2019 các cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lớp mạng và ứng dụng đều theo xu hướng có quy mô nhỏ hơn, thời gian tấn công ngắn hơn và dai dẳng hơn? Quý vị có thể tìm hiểu thêm trong báo cáo do Imperva Research Labs thực hiện để có cái nhìn cụ thể về các cuộc tấn công DDoS này. Báo cáo sẽ cung cấp thông tin về:
  • Các ngành lĩnh vực nào bị tấn công nhiều nhất, ví dụ như lĩnh vực điện toán và Internet.
  • Khu vực nào đứng đầu danh sách các cuộc tấn công DDoS nhiều nhất; giải thích tại sao khu vực Đông Á lại là mục tiêu lớn nhất của các cuộc tấn công mạng?
  • Tại sao các xu hướng tấn công mới sớm bị Imperva phát hiện và cảnh báo?
Không chỉ có vậy, quý vị còn được cung cấp thông tin rõ hơn về các lỗ hổng ứng dụng và cơ sở dữ liệu mới. Các lỗ hổng này được đề cập thông qua báo cáo “Chỉ số đe dọa” của Imperva. Đây là một báo cáo hàng tháng, trong đó đội ngũ nghiên cứu của Imperva áp dụng điểm số từ 0 đến 1000 nhằm mô tả mức độ rủi ro của “không gian mạng”. Chỉ số này được xác đinh dựa trên dữ liệu được thu thập thông qua các cảm biến của Imperva trên phạm vi toàn cầu. Dữ liệu này bao gồm:
  • Hơn 25 petabyte lưu lượng truy cập mạng thông qua CDN (Content Delivery Network) của Imperva mỗi tháng.
  • Thông tin về 30 tỷ cuộc tấn công ứng dụng web mỗi tháng, thông qua một nghìn tỷ yêu cầu HTTP được tường lửa cơ sở dữ liệu đám mây của Imperva (Cloud WAF) phân tích.
  • Hàng trăm lỗ hổng ứng dụng và cơ sở dữ liệu mỗi tháng được xử lý bởi tập hợp thông tin bảo mật từ nhiều nguồn.
Quý vị quan tâm có thể tải các Báo cáo tổng hợp về DDoS và Báo cáo chỉ số đe dọa theo các liên kết sau:

Imperva là một trong số các công ty tiên phong, đứng đầu trong thị trường cung cấp các phân tích bảo mật, giảm rủi ro từ các ứng dụng riêng rẽ. Imperva cũng đã được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật mạng và có tên trong các Báo cáo đánh giá của Gartner về giải pháp Tường lửa ứng dụng web (WAF – Web Application firewall) trong 6 năm liên tiếp.