• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Đánh giá điểm yếu và Thử nghiệm xâm nhập (Pentest)
Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho ứng dụng di động (iOS, Android) 21/09/2021 576 Lượt xem

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho ứng dụng di động (iOS, Android) được thực hiện theo các quy trình và tiêu chuẩn đánh giá bảo mật hàng đầu (OWASP Mobile) kết hợp cùng các công cụ mạnh mẽ đáp ứng PCI DSS.

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống mạng (Firewall, Router, Switch layer 3) 21/09/2021 528 Lượt xem

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống mạng (Firewall, Router, Switch layer 3)

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống Cơ sở dữ liệu (Oracle, MSSQL, MySQL,...) 21/09/2021 484 Lượt xem

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống Cơ sở dữ liệu (Oracle, MSSQL, MySQL,...)

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống máy chủ (Windows, Linux, OS400, DB2,...) 21/09/2021 450 Lượt xem

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống máy chủ (Windows, Linux, OS400, DB2,...) được Misoft xây dựng dựa trên tiêu chuẩn OSSTM và ISSAF...

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống Website/Cổng thông tin điện tử 21/09/2021 511 Lượt xem

Dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập cho hệ thống Website/Cổng thông tin điện tử: Misoft cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá điểm yếu/lỗ hổng ATTT cho hệ thống Website/Cổng thông tin điện tử theo cách chuyên nghiệp. Quy trình và phương pháp luận thực hiện dựa trên bộ tiêu chuẩn OWASP (v4), và NIST 800-115 (Technical Guide to Information Security Testing) kết hợp cùng các công cụ mạnh mẽ đáp ứng PCI DSS. Các chuyên gia Misoft thực hiện đánh giá thủ công với kinh nghiệm lâu năm kết hợp sử dụng các công cụ dò quét lỗ hổng bảo mật mạnh mẽ và kết hợp với đánh giá thủ công của chuyên gia.

Tổng quan Đánh giá điểm yếu ATTT và Thử nghiệm xâm nhập (Pentest) 17/06/2019 5.984 Lượt xem

Penatration Testing là phương pháp đánh giá an toàn của hệ thống máy tính và mạng bằng cách mô phỏng tin tặc có tay nghề cao tấn công vào hệ thống để tìm ra các lỗi đang tồn tại trên các ứng dụng hoặc máy chủ nhằm hạn chế các cuộc tấn công.