• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
RISK & COMPLIANCE
Vulnerability Manager 17/06/2019 1.958 Lượt xem

Bộ giải pháp rà quét, đánh giá an ninh bảo mật và kiểm thử bảo mật chuyên dụng của Rapid7 bao gồm:

Data Security 17/06/2019 2.369 Lượt xem

Bộ giải pháp bảo mật chuyên dụng cho Database:

Policy Auditing 17/06/2019 1.584 Lượt xem

Audit chính sách bảo mật (security/compliance) của hệ thống máy trạm, máy chủ theo các chuẩn PCI, ISO, SOX, HIPAA,…

Firewall Auditing 17/06/2019 2.005 Lượt xem

Giám sát tập trung, đảm bảo an ninh và tối ưu hóa hệ thống Firewall.

Change & Integrity Control 17/06/2019 1.850 Lượt xem

Giám sát và kiểm soát thay đổi trên các máy trạm, máy chủ quan trọng, lưu thông tin chi tiết các thay đổi và sự kiện liên quan.

Application Control 17/06/2019 1.991 Lượt xem

Kiểm soát việc cài đặt, chạy (kể các các chương trình portable) trên máy trạm/máy chủ.