Giám sát tập trung, đảm bảo an ninh và tối ưu hóa hệ thống Firewall.

  • Tối ưu hóa tường lửa: định danh các object thừa, rule thừa, rule trùng lặp (conflict & Overlap), khuyến cáo tùy chỉnh thứ tự rule để tối ưu hệ thống (rule sử dụng nhiều đưa lên trên, dùng ít chuyển xuống dưới).
  • Rà soát bảo mật cho chính sách firewall với bộ thư viện được cung cấp sẵn, cho phép tùy biến, định nghĩa.
  • Giám sát thay đổi và lưu lại tài liệu các thay đổi trên Firewall/Router, báo cáo thay đổi theo ngày, tuần tháng.
  • Rà quét, đánh giá bảo mật cho hệ thống Router/Switch theo chuẩn bảo mật của Cơ quan An Ninh Hoa Kỳ (NSA).
  • Cung cấp một quy trình khép kín để tạo mới, cấu hình thay đổi/tùy chỉnh chính sách firewall đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả của chính sách
  • Hỗ trợ nhiều loại thiết bị bao gồm: Checkpoint, Jiniper, McAfee, PaloAlto, F5, Cisco (Firewall, Router, Switch), Fortinet.