• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Dịch vụ của chúng tôi

Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành trong lĩnh vực an toàn thông tin, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Misoft đã tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn an toàn thông tin, tích hợp hệ thống, xây dựng các hệ thống an toàn thông tin và cung cấp các dịch vụ an toàn thông tin chuyên nghiệp

Dò quét phát hiện mã độc

Dò quét phát hiện mã độc

Xem chi tiết
Kiểm tra, đánh giá điểm yếu trong mã nguồn

Kiểm tra, đánh giá điểm yếu trong mã nguồn (Security Code Review, Source code review)

Xem chi tiết
Đánh giá điểm yếu và Thử nghiệm xâm nhập (Pentest)

Penatration Testing là phương pháp đánh giá an toàn của hệ thống máy tính và mạng bằng cách mô phỏng tin tặc có tay nghề cao tấn công vào hệ thống để tìm ra các lỗi đang tồn tại trên các ứng dụng hoặc máy chủ nhằm hạn chế các cuộc tấn công.

Xem chi tiết
Dịch vụ tư vấn chiến lược an toàn thông tin

Bộ phận TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN, trực thuộc Công ty CP Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ Công nghệ (MISOFT), được thành lập từ những ngày đầu công ty đi vào hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin từ năm 2001.

Xem chi tiết
Triển khai và hỗ trợ kỹ thuật an toàn thông tin

Công ty cổ phần Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft) là công ty đi tiên phong và đứng đầu trong lĩnh vực An toàn thông tin tại Việt Nam.

Xem chi tiết
Đào tạo an toàn thông tin

Công ty cổ phần Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft) là công ty đi tiên phong và đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo an toàn thông tin tại Việt Nam.

Xem chi tiết