• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Giới thiệu chung

Trong những năm vừa qua, công ty Misoft là đơn vị tin cậy và uy tín trong lĩnh vực An toàn thông tin của các cơ quan tổ chức trong nước, là đối tác bền vững đối với các hãng nước ngoài và đơn vị phân phối trong nước.

Xem thêm

Tầm nhìn -Chiến lược

Misoft liên tục phấn đấu, giữ vững vị trí là một trong những Công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ An toàn thông tin hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm
Tầm nhìn -Chiến lược

Sứ mệnh

Đón đầu các làn sóng công nghệ mới, nỗ lực phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp An toàn thông tin nhằm mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng, góp phần nâng cao vị thế của An toàn thông tin nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung trong kỷ nguyên số.

Xem thêm
Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi: Chính trực - Chuyên nghiệp - Tận tụy - Nhân bản - Tinh thần đồng đội

Xem thêm
Giá trị cốt lõi