• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Dò quét phát hiện mã độc
Dịch vụ Dò quét phát hiện mã độc 21/09/2021 511 Lượt xem

Dịch vụ Dò quét phát hiện mã độc là dịch vụ tìm kiếm các dấu hiệu sự tồn tại của mã độc và tiến hành đưa ra các biện pháp ngăn chặn, loại bỏ mã độc để đảm bảo an toàn cho hệ thống của khách hàng. Các chuyên gia Misoft sẽ sử dụng các công cụ dò quét mã độc để dò quét kết hợp với sử dụng công cụ phục vụ phân tích thủ công để rà soát dấu hiệu, sự tồn tại của mã độc.