• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Dịch vụ tư vấn chiến lược an toàn thông tin
Dịch vụ tư vấn chiến lược an toàn thông tin 17/06/2019 5.708 Lượt xem

Bộ phận TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN, trực thuộc Công ty CP Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ Công nghệ (MISOFT), được thành lập từ những ngày đầu công ty đi vào hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin từ năm 2001.