• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Triển khai và hỗ trợ kỹ thuật an toàn thông tin
Dịch vụ đánh giá hệ thống phòng chống virus (AV Standard Service) 31/07/2020 870 Lượt xem

Antivirus Service - Dịch vụ Dịch vụ đánh giá hệ thống phòng chống virus mức tiêu chuẩn - AV Standard Service

Dịch vụ đánh giá hệ thống phòng chống virus (AV Silver Service) 31/07/2020 878 Lượt xem

Dịch vụ hỗ trợ antivirus mức Silver cho khách hàng sử dụng sản phẩm Trend Micro

Dịch vụ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật an toàn thông tin 17/06/2019 5.894 Lượt xem

Công ty cổ phần Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft) là công ty đi tiên phong và đứng đầu trong lĩnh vực An toàn thông tin tại Việt Nam.