Nội dung dịch vụ:
 • Tư vấn giải pháp và tư vấn sản phẩm của Trend Micro để thiết lập hệ thống phòng chống mã độc.
 • Cài đặt lại các thành phần Server của hệ thống phòng chống mã độc của Trend Micro (1 lần – Chỉ áp dụng trong khu vực nội thành Hà Nội, TPHCM).
 • Thiết lập các chính sách phòng chống mã độc cho khách hàng (1 lần - Chỉ áp dụng trong khu vực nội thành Hà Nội, TPHCM).
 • Xử lý mẫu mã độc mới do khách hàng gửi tới, cung cấp cho khách hàng các pattern để nhận dạng và diệt mã độc đó.
 • Có các cảnh báo và đưa ra biện pháp khẩn cấp cho khách hàng để ngăn chặn việc bùng nổ mã độc trong hệ thống.
 • Cung cấp các thông tin về các phiên bản mới, các miếng vá và cách cài đặt của các chương trình phòng chống mã độc của Trend Micro đang có bản quyền sử dụng.
 • Hỗ trợ kỹ thuật từ xa qua điện thoại, email về các giải pháp và sản phẩm của Trend Micro (8h x 5 ngày / tuần)
 • Tư vấn về kế hoạch phát triển, mở rộng, nâng cao chất lượng cho hệ thống phòng chống mã độc của khách hàng.

Một số các lưu ý đối với Dịch vụ đánh giá hệ thống phòng chống virus (AV Standard Service):

 • Chỉ áp dụng dịch vụ cho khách hàng dùng sản phẩm của Trend Micro có bản quyền.
 • Chỉ áp dụng dịch vụ cho khách hàng hiện đang có mua Renewal của Trend Micro.
 • Không hỗ trợ đối với các máy tính không sử dụng sản phẩm diệt mã độc của Trend Micro
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm vá các lỗ hổng của hệ điều hành.