Nội dung dịch vụ:
 • Tư vấn giải pháp và tư vấn sản phẩm Trend Micro để thiết lập hệ thống phòng chống mã độc.
 • Thiết lập chính sách phòng chống bùng nổ mã độc (OPP) cho khách hàng.
 • Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho khách hàng với các chuyên gia có chứng chỉ của Trend Micro.
 • Những vụ việc nhận được sự hỗ trợ tại chỗ:
  • Xử lý bùng nổ mã độc trong hệ thống mạng.
  • Khôi phục hoạt động của máy tính do mã độc làm hỏng.
  • Một số thành phần trong hệ thống Trend Micro bị ngưng hoạt động hoặc xảy ra lỗi về mặt cấu hình, lỗi phần mềm diệt mã độc của Trend Micro…
  • Khách hàng yêu cầu hỗ trợ trực tiếp cấu hình toàn bộ hệ thống AV để đáp ứng một số yêu cầu nào đó trong giới hạn khả năng của phần mềm.
  • Cập nhật, nâng cấp và cài đặt các bản vá cho các thành phần server và client của hệ thống AV.
  • KH yêu cầu hỗ trợ triển khai phần mềm diệt mã độc cho một số PCs mới trang bị.
  • Cài đặt lại hệ thống phòng chống mã độc của Trend Micro khi có sự cố hặc nâng cấp (các thành phần Server).
 • Số vụ việc hỗ trợ tại chỗ trong 1 năm không quá 12 vụ việc (tuỳ theo hợp đồng).
 • Nếu số vụ việc vượt quá tiêu chuẩn thì Khách hàng phải chịu chi phí để khắc phục vụ việc.
 • Hỗ trợ kỹ thuật từ xa qua điện thoại, email về các giải pháp và sản phẩm của TrendMicro (8h x 5 ngày / tuần) theo yêu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp kịp thời các thông tin cảnh báo về mã độc, các biện pháp phòng chống.
 • Xử lý mẫu mã độc mới do khách hàng gửi tới, cung cấp các pattern và giải pháp để diệt mã độc đó.
 • Hỗ trợ cung cấp các pattern, engine của Trend Micro (Cung cấp miễn phí trong 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm).
 • Chịu trách nhiệm khôi phục hệ thống bị sập do mã độc gây ra trong thời gian ngắn nhất (không đảm bảo khôi phục dữ liệu do mã độc gây ra) .
 • Khi hệ thống bị hỏng hóc do mã độc gây ra, nhân viên kỹ thuật của MiSoft sẽ có mặt trong vòng 2 tiếng.
Một số các lưu ý đối với Dịch vụ đánh giá hệ thống phòng chống virus (AV Silver Service)
 • Chỉ áp dụng dịch vụ cho khách hàng dùng sản phẩm của Trend Micro có bản quyền.
 • Chỉ áp dụng dịch vụ cho khách hàng hiện đang có mua Renewal của Trend Micro.
 • Không hỗ trợ đối với các máy tính không sử dụng sản phẩm diệt mã độc của Trend Micro.