• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn công nghệ thông tin toàn diện cho hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức từ máy trạm máy chủ, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, web cho tới giám sát an ninh tập trung giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

NETWORK SECURITY NETWORK SECURITY

TƯỜNG LỬA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: CHECK POINT QUANTUM SPARK SMB

Firewall Enterprise

Network Intrusion Prevention

Network Access Control

Advanced Malware Analysis

APT Defense

INFOMATION SECURITY INFOMATION SECURITY

Total Data Protection

Data Classification

Data Encryption

Data Loss Prevention

Device Control

SECURITY MANAGEMENT SECURITY MANAGEMENT

Security Management (SIEM)

Privileged Password Mgmt

Privileged Access Mgmt

Risk Management

Incient, Response & Forensic

ENDPOINT SECURITY ENDPOINT SECURITY

Malware Protection

Deep Defender

Application Whitelising

Host Firewall

Device Control

Email Protection

Endpoint Web Protection

Host Intrusion Prevention

Mobile Device Management

CONTENT SECURITY CONTENT SECURITY

Web Gateway

Mail Gateway

One Time Password

Mobile Security

RISK & COMPLIANCE RISK & COMPLIANCE

Vulnerability Manager

Data Security

Policy Auditing

Firewall Auditing

Change & Integrity Control

Application Control