• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English

i-Sprint Innovations (i-Sprint) được thành lập vào năm 2000, là nhà cung cấp hàng đầu về Bảo mật danh tính và giao dịch. Các giải pháp của i-Sprint cho phép các cá nhân, tổ chức và xã hội xây dựng niềm tin và đảm bảo danh tính để tăng năng suất thông bằng việc nhận dạng kỹ thuật số và danh tính của sự vật (IDoT).

Product Authentication

AccessReal là công nghệ đột phá, được cấp bằng sáng chế của i-Sprint nhằm nhận dạng mọi thứ.

Bộ giải pháp IAM

i-Sprint không ngừng phát triển mới và cải tiến các tính năng của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.