Bộ giải pháp bảo mật chuyên dụng cho Database:
  • Vulnerability Manager – Dò quét lỗ hổng cho Database (DB) và DBMS: Weak password, Patch, Injection, Database backdoor, database rootkit,… và hướng dẫn sửa chữa.
  • Vulnerability Scanner – Giống Vulnerability Manager nhưng cung cấp sẵn các payload cho phép tấn công thử nghiệm – là công cụ cho những người chuyên pentest/audit hệ thống database.
  •  Database Activity monitoring: Giám sát và kiểm soát mọi hành vi truy cập và thao tác database (kể cả người dùng đặc quyền DBA, SA, …), phát hiện và ngăn chặn các hành vi truy cập/thao tác bất hợp pháp, các tấn công vào Database.
  • Virtual Patching: vá ảo (bảo vệ trước các tấn công mà không cần cập nhật bản vá) cho Database.