• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Tin bảo mật
Deconstructing the Twitter Attack: It’s Time to Prioritize Privileged Access Management 12/08/2020 121 Lượt xem

The Twitter attack highlights the dangers of unsecured privileged access to critical resources and how quickly any credential or identity can become privileged under certain conditions. Join us for a webinar on Wednesday, August 19 at 11:30am SGT to learn about security trends and best practices.

An ninh mạng - Chỉ EDR là không đủ! 10/08/2020 94 Lượt xem

Giải pháp bảo mật toàn diện XDR của Trend Micro.

Công ty Thales công bố chiến dịch “Modern HSM” năm 2020 (Tuần 7) 03/08/2020 101 Lượt xem

#HSM security tips: Thực hiện đánh giá rủi ro miễn phí sau để tìm hiểu xem quý vị có tồn tại nguy cơ hay không?

Công ty Thales công bố chiến dịch “Modern HSM” năm 2020 (Tuần 6) 27/07/2020 100 Lượt xem

Các tips để triển khai một HSM có khả năng hỗ trợ quý vị sự sẵn có trong một môi trường lai, với tính linh hoạt để sử dụng cùng các khóa chính trong tổ chức, di chuyển các khóa một cách tự do, an toàn giữa các môi trường đám mây và tại chỗ

Trạng thái bình thường mới: Cuộc sống sau COVID-19 21/07/2020 135 Lượt xem

Con người và các tổ chức đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch coronavirus. Nhiều bài học quan trọng đã được rút ra, nhưng không gì quan trọng bằng một kế hoạch ứng cứu và xử lý khủng hoảng để phòng chống và tránh các khủng hoảng nghiêm trọng khác có thể đang ấp ủ.