Con người và các tổ chức đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch coronavirus. Nhiều bài học quan trọng đã được rút ra, nhưng không gì quan trọng bằng một kế hoạch ứng cứu và  xử lý khủng hoảng để phòng chống và tránh các khủng hoảng nghiêm trọng khác có thể đang ấp ủ.

Chúng ta cũng học được rằng cần phải linh hoạt và phản ứng nhanh nhẹn. Đại dịch rồi sẽ trôi qua theo thời gian, nhưng ảnh hưởng và dư âm của nó thì sẽ kéo dài mãi mãi. Dù có đến được vùng đất an toàn hơn, ta cũng không thể chắc chắn được rằng khả năng kết nối của chúng ta được bảo vệ hoàn toàn. “Trạng thái bình thường mới” này sẽ yêu cầu chúng ta phải thay đổi và thích nghi với thực tại mới có thể bao gồm cả dịch bệnh nghiêm trọng trong thế giới ảo.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có cái nhìn sâu sắc về vấn đề này