Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với quý vị rằng chỉ có sáu điều cần làm là có thể khiến chúng ta an toàn hơn trong môi trường hybrid cloud?

Trong video sau, quý vị sẽ có được thông tin chi tiết rõ ràng về những việc có thể làm ngay để thắt chặt bảo mật mạng hybrid cloud.

Các yếu tố chúng ta cần quan tâm:
- Tầm nhìn – thông qua quản lý hệ thống mạng.
- Rủi ro.
- “Dọn dẹp” môi trường hybrid cloud.

Hãy cùng xem chuyên gia bảo mật Omer Ganot của hãng Algosec sẽ chia sẻ chi tiết:
https://www.algosec.com/webinar/the-6-best-practices-to-stay-secure-in-the-hybrid-cloud/?utm_campaign=Oktopost-Corporate+Culture&utm_content=Oktopost-linkedin&utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_term=