Agenda - Agribank Event
Vào ngày 21 đến 22/05/2020 - Làng Mit Retreat - Đồng Mô, Hà Nội
Tại buổi Agenda Công ty MISOFT và các đại diện của Checkpoint Việt Nam cùng các hãng bảo mật như Cyberar, Agrosec cùng với thực hiện trình bày về các giải pháp mới về đảm bảo ATTT trong ngành Ngân hàng cho các chuyên viên kỹ thuật hàng đầu của Ngân hàng Agribank.
Thông qua buổi trình bày các đại biểu tham gia có cơ hội nắm bắt và tìm hiểu về pháp đảm bảo ATTT nhằm đáp ứng tuân thủ tiêu chuẩn ISO 27001 nhằm chuẩn bị triển khai áp dụng tại đơn vị.
Ngoài ra tại buổi trình bày Đại diện của BSI (Viện tiêu chuẩn Anh) cũng tổng kết và thông báo kết quả của lớp đào tạo "Chuyên gia đánh giá nội bộ về ATTT theo tiêu chuẩn ISO 27001" cho các Cán bộ của Trung tâm CNTT Ngân Hàng Agribank
Chuyên gia của Checkpoin Việt Nam trình bày giải pháp ATTT