Vào 9:30 thứ Ba ngày 13/07/2021, Micro Focus sẽ có buổi cập nhật online cho sản phẩm ArcSight, kính mời Qúy vị quan tâm đăng ký tham gia.
 
Nội dung chương trình:
 • Chào mừng và giới thiệu
  • Giới thiệu lộ trình SecOps Roadmap; các tính năng ArcSight Recon SaaS, ArcSight SOAR trên bản phát hành mới nhất để tăng cường khả năng:
  • Phân tích theo lớp, dung lượng lưu trữ lớn hơn và tốc độ tìm kiếm và săn tìm mối đe dọa nhanh hơn.
  • Tự động hóa và điều phối nhanh hơn nhằm tăng tốc quá trình ứng phó sự cố.
  • Tích hợp MITER ATT & CK
 • Giới thiệu nền tảng ArcSight 2021.1 - SOC thế hệ tiếp theo: ArcSight tiếp tục được phát triển với SOAR UEBA, tích hợp MITER ATT & CK để khả năng phản ứng sự cố bảo mật dựa trên AI được thực hiện nhanh chóng.
 • Demo tính năng sản phẩm
 • Q&A
 
Link đăng ký:
https://events.microfocus.com/en-apj-arcsight-usergroup/begin?ref=SEA