Mời tham gia Hội nghị Kết nối Đối tác Toàn cầu của CyberArk

Theo thông lệ khi bắt đầu năm mới, CyberArk kính mời Quý vị tham gia sự kiện “Hội nghị Kết nối Đối tác Toàn cầu CyberArk” cùng CyberArk.

Trong sự kiện, các nhà lãnh đạo và các chuyên gia bán hàng và kỹ thuật của CyberArk sẽ chia sẻ:
  • Tầm nhìn 2022 và chiến lược tiếp cận thị trường.
  • Những cải tiến trên Nền tảng bảo mật danh tính của CyberArk
  • Các sáng kiến kênh toàn cầu
  • Cơ hội trong thị trường AWS và Managed Services.
  • Các Giải thưởng đối tác toàn cầu và khu vực
  • Những Ưu tiên khu vực trong năm và hơn thế nữa!
Mỗi phiên sẽ cung cấp thông tin, các tip và tài nguyên quan trọng để giúp Quý vị phát triển mảng kinh doanh với CyberArk vào năm 2022!

Đăng ký ngay:
https://lp.cyberark.com/20220208-CyberArk-Global-Partner-Connect-Conference_Registration.html