SỰ KIỆN VIRTUAL PREMIER CHO QUẢN LÝ TRUY CẬP RIÊNG TƯ CHUYÊN NGHIỆP

Sự kiện thường niên CyberArk Impact đang được giới thiệu lại và mô phỏng lại trong môi trường ảo mà có thể dễ dàng truy cập trực tuyến từ laptop cá nhân ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới.

Impact live cung cấp trải nghiệm tuyệt vời, được thiết kế để phát triển về chuyên môn an ninh mạng và cung cấp những hiểu biết kiến thức hành động để giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn và tối đa hóa khoản đầu tư vào CyberArk trong môi trường liên tục thay đổi. Với nhiều loại buổi thuyết trình, các hội thảo đột phá và các buổi đào tạo tự chọn, bạn có thể tự tạo một lịch trình phù hợp với sở thích và nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp – bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình PAM của mình:
  • Impact Live cung cấp một cơ hội tuyệt vời để học hỏi về các giải pháp CyberArk mới nhất và lý do tại sao tổ chức doanh nghiệp nên ưu tiên truy cập đặc quyền
  • Kết nối với các chuyên gia kỹ thuật của hãng CyberArk, cộng đồng khách hàng và đối tác..
  • Impact cung cấp các dụng cụ để thúc đẩy sự nghiệp đồng thời cải thiện kinh doanh doanh nghiệp.
Xin mời quý vị đăng ký tham gia sự kiện tại đây: https://www.cyberark.com/impact-live-2020/