Hội thảo: Từ mô phỏng tấn công và vi phạm đến Quản lý hình thái bảo mật tổng thể với Cymulate.

Các tổ chức đã đầu tư hàng loạt giải pháp bảo mật bảo vệ dữ liệu nhằm ngăn chặn phần mềm độc hại, bảo vệ quy trình kinh doanh…Các tổ chức cũng đã đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc và công sức vào các giải pháp an ninh bảo mật.

Tuy nhiên, các tổ chức vẫn không thể trả lời các câu hỏi quan trọng:
  • Tổ chức hiện tại có an toàn không?
  • Các biện pháp kiểm soát bảo mật có hoạt động như mong đợi?
  • Các biện pháp kiểm soát hiện tại có thể bảo vệ trước các mối đe dọa và biến thể mới nhất?
  • Cấu hình kiểm soát bảo mật có được đặt chính xác?
Một cách hiệu quả để các tổ chức có thể trả lời các câu hỏi trên và nhiều hơn nữa là thực hiện mô phỏng tấn công và các vi phạm vào hệ thống. Các tấn công và vi phạm được thực hiện mô phỏng ở tất cả các giai đoạn, hướng tấn công và bề mặt tấn công có thể. Kết quả của việc này cho phép kiểm soát được hình thái bảo mật của hệ thống, thực hiện việc khắc phục để nâng cao hiệu quả của các lớp bảo mật trong tổ chức của mình.

Tham gia buổi hội thảo cùng Misoft và Cymulate - công ty dẫn đầu thế giới   về công nghệ giả lập tấn công (Breach & Attack Simulation) - được thành lập bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới và Isarel với rất nhiều năm kinh nghiệm trong đối phó với các cuộc tấn công mạng, cùng trao đổi về các lợi ích của việc đánh giá hiệu quả bảo mật và làm thế nào để nâng cao khả năng quản lý hình thái bảo mật của các tổ chức.