Ngày 26/12/2019 tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng (266 Thụy Khuê, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo - triển lãm khoa học chủ đề “An toàn thông tin trong Cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội thảo do Phòng Thí nghiệm trọng điểm An toàn thông tin (Viện 10), Bộ Tư lệnh 86 và Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đồng tổ chức.
Hội thảo đã thu hút đông đảo sự quan tâm đối với cộng đồng an toàn, an ninh trên không gian mạng. Qua ba phiên chuyên đề, các khách mời và chuyên gia đã được tiếp nhận các kiến thức mới từ các chuyên gia trong và ngoài Quân đội, có thể vận dụng, áp dụng vào triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin: các công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng vào các giải pháp bảo mật, an ninh mạng, những thách thức về an toàn thông tin trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những nguy cơ, thách thức không nhỏ khi các cuộc tấn công mạng có chủ đích ngày càng lớn vào nhiều tổ chức quan trọng như: tài chính, ngân hang, chứng khoán, hang không, điện lực,… với hậu quả ngày càng nặng nề ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực: như chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng an ninh…
  • Phiên Chuyên đề 1 có các tham luận: Kỹ thuật phát hiện Trojan phần cứng sử dụng kỹ thuật phân tích độ trễ đường tín hiệu trong vi mạch (Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự); Giăng bẫy, chủ động phát hiện đe dọa và phòng thủ với công nghệ Deception (Công ty cổ phần Tin học Mi2) và tham  luận của các đơn vị, tổ chức về an toàn thông tin trong và ngoài quân đội tập trung vào các chủ đề chính như: kiểm soát truy cập (access control); xác thực (authentication); an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng (critical infrastructure security); giao thức mật mã (cryptographic protocols); bảo mật cơ sở dữ liệu (database security); bảo mật nhúng (Embedded security) ...
  • Phiên chuyên đề 2 có các tham luận: IoT malware detection using Machine learning techniques (Le Quy Don Technical University Ha Noi) và tham  luận của các đợn vị, tổ chức về an toàn thông tin trong và ngoài quân đội tập trung vào các chủ đề chính như: an ninh mạng (network security); an ninh mạng với trí tuệ nhân tạo (cyber Security with Artificial Intelligence); bảo mật ngang hang (peer-to-peer security); bảo mật trong blockchain (security in blockchain); bảo mật trong luồng thông tin (security in information flow); bảo mật cho Internet vạn vật (security for the Internet of Things) ...
  • Phiên chuyên đề 3 có các tham luận: Một giải pháp giám sát an toàn thông tin hiệu quả (Lữ đoàn 2, BTL 86), Nền tảng bảo mật, giám sát toàn diện không điểm mù (công ty Elcom) và tham  luận của các đơn vị, tổ chức về an toàn thông tin trong và ngoài quân đội tập trung vào các chủ đề chính như: bảo mật cho mã di động (security for mobile code); điện toán đám mây an toàn (secure cloud computing); bảo mật trong dịch vụ định vị (security in location services); mô hình và kiến trúc bảo mật (security modeling and architectures); bảo mật và quyền riêng tư trong các mạng xã hội (security and privacy in social networks); bảo mật thương mại điện tử, kinh doanh điện tử và chính phủ điện tử (security of e-commerce, e-business, and e-government) ...
Đại diện công ty Misoft tham gia hội thảo với phiên trình bày về giải pháp “Quản lý và đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ vận hành (OT) ngành năng lượng theo tiêu chuẩn NIST 1800-23”.
Với sự phát triển của các hệ thống theo xu hướng công nghệ 4.0 và quá trình chuyển đổi số, hệ thống OT (Operational Technology) ngày càng được kết nối nhiều đến hệ thống CNTT (IT). Kèm theo các thuận lợi cho công tác điều hành quản lý, việc kết nối giữa các hệ thống OT và IT cũng kéo theo các rủi ro về an toàn thông tin. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (National Institute of Standards and Technology - NIST) công bố Tài liệu NIST 1800-23, là Bộ giải pháp mẫu với các hướng dẫn thực hành quản lý và đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ vận hành (OT) ngành năng lượng. Đại diện công ty Misoft đã trình bày, giới thiệu và nêu bật các nội dung của tiêu chuẩn NIST 1800-23, các hướng dẫn mà các đơn vị, cá nhân trong nước có thể tham khảo, áp dụng để đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ vận hành tại đơn vị mình.