Hưởng ứng Tháng chuyển đổi số Quốc Gia - Misoft xin dành tặng quý khách hàng chương trình ưu đãi giảm giá các dịch vụ ATTT, bao gồm:

1. Dịch vụ kiểm tra đánh giá ATTT mạng:
Giảm giá 5% và miễn phí nhận thông tin cảnh báo điểm yếu/lỗ hổng mới trong 6 tháng với các tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/10/2023 đến 31/10/2023.

2. Dịch vụ diễn tập ATTT (Thực chiến, thao trường ứng cứu xử lý sự cố cho hệ thống IT, OT):
Giảm giá 8% và miễn phí nhận thông tin cảnh báo điểm yếu/lỗ hổng mới trong 6 tháng với các tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/10/2023 đến 31/10/2023.


Liên hệ

Hotline: 090 219 0898
Email: pentest@misoft.com.vn hoặc phuongna@misoft.com.vn