VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: MARKETING EXECUTIVE SỐ LƯỢNG TUYỂN : 01  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao. Tham gia các buổi huấn luyện các tính năng sản phẩm từ Product Manager Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dạng, và báo cáo các thông tin và tài liệu. Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày.