Sự kiện APJ Universe: Bảo vệ những gì quan trọng nhất bằng cách phát hiện, phản hồi và phục hồi khỏi các mối đe dọa và cuộc tấn công nâng cao

Kính mời quý vị tham gia sự kiện APJ Universe sẽ diễn ra vào 5-7 tháng 4 năm 2022
Đăng ký ngay tại đây: https://microfocusuniverse.cventevents.com/5aRyYE?RefId=Sales

APJ Universe cung cấp các giải pháp cụ thể về Khả năng phục hồi không gian mạng để giúp giải quyết tình huống khó xử của quý vị — tất cả đều tập trung vào việc bảo vệ những gì quan trọng nhất!

Điểm nổi bật về khả năng phục hồi trên mạng
Phiên sự kiện chung: Giải quyết vấn đề kỹ thuật số — Chạy và chuyển đổi số cùng lúc — Giữ cho tổ chức hoạt động và linh hoạt, đồng thời chuyển đổi sang các công nghệ và cải tiến mới.
Keynote: Khả năng phục hồi cho thế giới phức tạp của an ninh mạng: Chuẩn bị cho, ứng phó và phục hồi từ các mối đe dọa mạng để có thể phát triển khi đối mặt với các điều kiện bất lợi.
Galaxy: Đảm bảo chuỗi giá trị kỹ thuật số: Vượt lên thách thức để bắt kịp với ngành công nghiệp đang thay đổi và xoay trục.
SecOps in the Cloud: ArcSight SIEM as a Service: Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.
Phòng thí nghiệm AI: Phân tích — Quá khứ, Hiện tại và Tương lai: Các công nghệ để tối đa hóa hiệu quả, trí thông minh và khả năng phục hồi.
Galaxy: Cải tiến cấp tiến và giá trị của nó đối với khách hàng ArcSight? Kết hợp Galaxy trực tiếp trong ArcSight để có thông tin chi tiết chưa từng có để bảo vệ trước các mối đe dọa đa dạng và mới nổi.
Bảo vệ dữ liệu trong thế giới hỗn hợp: giải pháp Voltage: bảo vệ không theo đám mây, lấy dữ liệu làm trung tâm, tồn tại với dữ liệu khi dữ liệu di chuyển, được sử dụng và được lưu trữ — lý tưởng cho môi trường hỗn hợp và đa đám mây.
Phiên sự kiện độc quyền của APJ: Thông tin chi tiết về xu hướng DevSecOps: Đám mây, DevOps, Hiện đại hóa và khả năng phục hồi: Khám phá các phương pháp thực hành, thông tin chi tiết về các xu hướng mới nhất và các trường hợp sử dụng đang phát triển thành một nền văn hóa sôi động, được thúc đẩy bởi các nhà phát triển Agile. Đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường của các ứng dụng tùy chỉnh với tính năng bảo mật được nhúng.
Mở rộng SaaS tiếp thêm sức mạnh cho Nền tảng IAM toàn diện của NetIQ: Bảo mật và bảo vệ tổ chức thông qua các dịch vụ nhận dạng toàn diện, trên nhiều môi trường đám mây kết hợp — từ tại chỗ đến SaaS đầy đủ tính năng.
Tìm hiểu sâu về các Mối đe dọa của Chuỗi cung ứng Phần mềm với các Chuyên gia của chúng tôi: Kiến thức và hiểu biết sâu sắc hơn về việc đảm bảo tốt hơn chuỗi cung ứng phần mềm cho doanh nghiệp bằng cách cải thiện tư thế bảo mật và khả năng phục hồi trên không gian mạng