Sự kiện APJ Universe: Phát triển khả năng và giá trị của Quản lý hoạt động CNTT thông qua SaaS, AI được nhúng và tự động hóa

APJ Universe cung cấp các giải pháp cụ thể về Quản lý hoạt động CNTT để giúp giải quyết tình huống khó xử về kỹ thuật số - tất cả đều tập trung vào việc giúp cắt giảm sự phức tạp, xây dựng sự linh hoạt, nhanh chóng và tăng giá trị.
  • Sự kiện diễn ra từ 5-7 tháng 4 năm 2022
  • Đăng ký ngay: https://microfocusuniverse.cventevents.com/event/3ce01bcb-0258-4119-b3fb-b8bffe4c53d2/?RefId=Sales

Điểm nổi bật về Quản lý Hoạt động CNTT
Phiên sự kiện chung: Giải quyết vấn đề kỹ thuật số— Chạy và chuyển đổi số cùng một lúc — Giữ cho tổ chức hoạt động và linh hoạt, đồng thời chuyển đổi sang các công nghệ và cải tiến mới
Keynote: Thực hiện Phương pháp Tiếp cận Trọng tâm Sản phẩm để Thành công: Cách các mô hình hoạt động trọng tâm sản phẩm đang dẫn đến việc khám phá giá trị nhanh hơn, đồng thời duy trì sự liên kết kinh doanh.
Chiến lược và Lộ trình ITOM full-stack: Định hướng mà Micro Focus nhận thấy đang mang lại giá trị kinh doanh ngày hôm nay và trong tương lai.
Cải tiến ESM: Không gian Quản lý Dịch vụ Doanh nghiệp đang hướng tới đâu và giải pháp của chúng tôi mang lại những giá trị này cho doanh nghiệp và khách hàng như thế nào.
Chuyển Khối lượng Công việc từ SM sang SMAX / SaaS: Đánh giá sự chuyển dịch sang giải pháp quản lý dịch vụ hiện đại và đáp ứng dịch vụ mới.
Tự động hóa và Dịch vụ đám mây với tốc độ của DevOps: Triển khai các dịch vụ trên một loạt các cơ sở hạ tầng đám mây và tại chỗ đúng thời gian và với khả năng quản trị liên tục.
Quản lý vòng đời tài sản: Quản lý tài sản tuân thủ và dễ dàng hơn với các quy trình vòng đời CNTT tự động từ đầu đến cuối, cấu hình không mã, cũng như triển khai và nâng cấp liền mạch.
Đổi mới Đảm bảo Dịch vụ: Duy trì sự ổn định của việc cung cấp dịch vụ CNTT trên các môi trường CNTT phức tạp.
Cầu hoạt động: Thông tin chi tiết hữu ích để nâng cao cấp độ Người vận hành NOC làm việc với ServiceNow và SMAX: ​​Giải quyết hiệu quả các vấn đề với thông tin họ cần.
Quản lý hoạt động mạng: Trải nghiệm người dùng mới giúp khắc phục sự cố nhanh hơn: Debuting mô-đun khắc phục sự cố mới cho phép xác định sự cố nhanh hơn dựa trên sự cố.
Tự động hóa trung tâm dữ liệu: Các khả năng tự động hóa máy chủ chính mà bạn sở hữu nhưng có thể không sử dụng: Mở khóa nhiều tính năng và lợi ích hơn nữa.
SaaS Talks: Phát triển mạnh mẽ trên đám mây và hiểu rõ hơn về cách chạy và chuyển đổi cùng lúc với SMAX và Operations Bridge.