Sự kiện ArcSight & CyberRes Galaxy - Micro Focus


Trân trọng mời quý vị tham gia phiên sự kiện ArcSight SecOps vào tháng 4 này. Trong buổi gặp online, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin mới nhất về ArcSight - giải pháp SIEM đã rất quen thuộc với các khách hàng - và giải pháp mới nhất, CyberRes Galaxy — Chương trình Nghiên cứu Đe dọa dựa trên SaaS!

Cụ thể về sự kiện:
Thời gian: 2:30pm, Thứ Năm, 21/04/2022
Nội dung: 
  • Learn what’s new in CyberRes SecOps roadmap and the exciting new features to take advantage of in ArcSight 2022.1.
  • ArcSight enhancements to our on-premises platform.
  • Recon SaaS enhancements – what’s new and how to get started
  • CyberRes Galaxy Threat Acceleration Program (GTAP).
  • Demos – 1. Arcsight-Voltage, 2.Recon and 3. Galaxy
Link đăng ký: https://events.microfocus.com/secops-forum-misoft