Tuân thủ Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam - Nên bắt đầu từ đâu?

Vào ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”). Nghị định 13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.
 
Theo thống kê của Thales, trước khi Nghị định được ban hành, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam được điều chỉnh bởi 19 luật và quy định khác nhau, trong đó có các luật chung như Bộ luật Dân sự 2015 (24/11/2015) và Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (19/11/2015) ('LCS') và các luật chuyên ngành. PDPD nhằm mục đích lấp đầy những khoảng trống này trong khung pháp lý còn rời rạc và cung cấp cách tiếp cận toàn diện và nhất quán để bảo vệ dữ liệu cá nhân, mở rộng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cho hơn 97 triệu người ở Việt Nam.
 
Đến thời điểm hiện tại, nhiều công ty bảo mật đã đề xuất các giải pháp để hỗ trợ việc tuân thủ Nghị định, trong đó top công ty dẫn đầu với bộ giải pháp toàn diện là Thales.

Thales có thể giúp các tổ chức bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và tuân thủ các yêu cầu của Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách tiếp cận “Bảo mật lấy dữ liệu làm trung tâm”.
Phương pháp bảo mật tập trung vào dữ liệu là không thể thiếu đối với mọi quy định tuân thủ dữ liệu trên toàn thế giới và là phương pháp thực hành cơ bản tốt nhất. Đặc điểm xác định của bảo mật tập trung vào dữ liệu là tính năng bảo vệ được áp dụng cho chính dữ liệu đó, không phụ thuộc vào vị trí của dữ liệu.

Mời quý vị tham khảo chi tiết tại tài liệu sau: https://drive.google.com/file/d/1LwkX1iEXleI_AQbifymtZlbryC-zDivv/view?usp=sharing

Trong thời gian sắp tới Misoft sẽ tổ chức các workshop, cung cấp tư liệu nhằm cùng Quý vị trao đổi, chia sẻ về việc tìm hiểu, tuân thủ nghị định này. Rất mong sự hiện diện và đóng góp của Quý vị!