• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Sự kiện - hội thảo
Hội thảo “Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin trong thời đại mới” 03/09/2019 1.393 Lượt xem

Ngày 30/08/2019, tại Pullman Saigon Center, công ty Misoft phối hợp với nhà cung cấp Check Point đã tổ chức hội thảo “Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin trong thời đại mới”.