Giải pháp thiết bị chuyên dụng phòng và chống lại các tấn công, xâm nhập vào hệ thống. McAfee IPS đi đầu trong thế hệ Next Generation IPS và được đánh giá đứng đầu về công nghệ trong báo cáo của Gartner.